STRUKTŪRA IR KONTAKTAI


ADMINISTRACIJA

Pareigos

Vardas Pavardė

Telefonas

El. paštas

 

Direktorė

Reda Urbaitytė

8 441 53014

8 657 89987

silutesspc@gmail.com

 

Administratorė

Sigita Olberkienė 

8 441 53014

silutesspcrastine@gmail.com

 

Ūkvedė

Raimonda Šilinskienė

8 657 70138

spc.ukvedys@gmail.com

 

Vyr. buhalterė

Renata Macijauskienė

8 441 53212

silutesspc.buhalterija@gmail.com

 

Buhalterė

Daiva Sungailienė

8 441 53212

silutesspc.apskaita@gmail.com

 

Specialistas drabui su kompensacine technika

Renata Kuziene

8 657 88739

kuziene.spccentras@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms

Violeta Žymančienė

 

8 657 89958

spc.violeta.zymanciene@gmail.com

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PADALINYS

Pareigos

Vardas Pavardė

Telefonas

El. paštas

 

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Aušra Norvilienė

8 441 55 891

(budintis visą parą)

8 698 86317

spc.ausra.norviliene@gmail.com

 

Socialinė darbuotoja

Jūratė Vingienė

8 441 55 891

spc.jurate.vingiene@gmail.com

 

Socialinė darbuotoja

Giedrė Ališauskienė

 8 441 55 891

spc.giedre.alisauskiene@gmail.com

 

Juknaičių savarankiško gyvenimo namų socialinio darbuotojo padėjėja

Gintarė Šerpytė

8 657 77225

   

Juknaičių savarankiško gyvenimo namų socialinio darbuotojo padėjėja

Vida Gailiuvienė

8 657 79144

   

SOCIALINĖS GLOBOS PADALINYS

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Lina Linkytė

8 441 54734

8 657 89983

socialinegloba@gmail.com

 

Socialinė darbuotoja

Lina Jončienė

8 657 70145

silutesspc.globaslauga@gmail.com

 

Bendrosios praktikos slaugytoja

Gražina Saldauskienė

Giedrė Armonienė

 

   

PAGALBOS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮTĖVIAMS SKYRIUS ATLIEKANTIS GLOBOS CENTRO FUNKCIJAS 

Atestuota socialinė darbuotoja atliekanti globos centro funkcijas

Eglė Vermontienė

8 657 70141

silutesspc.egle@gmail.com

 

Atestuota socialinė darbuotoja

Reda Urbaitytė

8 441 53014

8 657 89987

silutesspc@gmail.com

 

Atestuota socialinė darbuotoja

Lina Linkytė

8 441 54734

8 657 89983

silutesspc.globaslauga@gmail.com

 

Socialinis darbuotojas – globos koordinatorius

Milda Vaičiūnienė

8 657 89334

spc.milda.vaiciuniene@gmail.com

 

Socialinis darbuotojas – globos koordinatorius

Ieva Kazakauskaitė

8 657 72678

spc.ieva.kazakauskaite@gmail.com

 
Socialinis darbuotojas Veronika Šlakaitienė 8 657 70136 spc.veronika.slakaitiene@gmail.com  

 SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PAGALBOS ŠEIMAI PADALINYS

 (socialinis darbuotojas, darbui su šeimomis)

Seniūnija

Vardas Pavardė

Mobilus telefonas

El. paštas

 

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Vitalija Šikšnienė

8 620 49880

spc.vitalija.siksniene@gmail.com

 

Socialinė darbuotoja

Indrė Šveikauskienė

8 657 89377

mesvisurkartu@gmail.com

 

Gardamo sen.

Aina Bagdanovienė (laikinai pavaduoja Gardamo socialinę darbuotoją)

8 655 49542

spc.aina.bagdanoviene@gmail.com

 

Gardamo sen.

Inga Žąsytienė (laikinai pavaduoja Gardamo socialinę darbuotoją)

8 659 18337

spc.inga.zasytiene@gmail.com

 

Juknaičių sen.

Nijolė Stirbienė

8 656 21465

spc.nijole.stirbiene@gmail.com

 

Katyčių sen.

Neringa Petrovienė

(gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose) laikinai pareigas eina Vilija Kostrubė

8 655 94798

8 659 70858

spc.neringa.petroviene@gmail.com

spc.vilija.kostrube@gmail.com

 

Katyčių sen.

Vilija Kostrubė

8 659 70858

spc.vilija.kostrube@gmail.com

 

Kintų sen.

Daiva Gicevičienė

8 640 14436

spc.daiva.giceviciene@gmail.com

 

Rusnės sen.

Milda Narušienė (gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose) laikinai pareigas eina Renata Petrauskiene

Milda Narušienė (gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose) laikinai pareigas eina Silva Simutienė

 

8 659 70409

 

8 659 49037

spc.milda.narusiene@gmail.com

spc.renata.petrauskiene@gmail.com

spc.silva.simutiene@gmail.com

 

Šilutės sen.

Dovilė Gečaitė

(gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose) laikinai pareigas eina Julija Oželienė

8 699 18165

spc.dovile.gecaite@gmail.com

 

 
Šilutės sen.
8 699 18165
 

Saugų sen.

Bronė Adomaitienė

8 657 77844

spc.brone.adomaitiene@gmail.com

 

Šilutės sen.

Sandra Raukienė

8 655 94819

spc.sandra.raukiene@gmail.com

 

Šilutės sen.

Renata Petrauskienė

8 659 70409

spc.renata.petrauskiene@gmail.com

 

Šilutės sen.

Lina Statkuvienė

8 659 49160

spc.lina.statkuviene@gmail.com

 

Šilutės sen.

 

 

 

 

Šilutės sen.

Silva Simutienė

8 659 49037

spc.silva.simutiene@gmail.com

 

Šilutės sen.

Arūnė Razmaitė

8 620 54745

spc.arune.razmaite@gmail.com

 
Šilutės sen. Svaja Petrietienė 8 657 88706 spc.svaja.petrietiene@gmaiol.com  
Šilutės sen. Milda Vaičiūnienė 8 655 23661 spc.milda.vaiciuniene@gmail.com  
Šilutės sen. Ieva Šimanskytė 8 659 60352 spc.ieva.simanskyte@gmail.com  
Šilutės sen. Ieva Kazakauskaitė 8 655 23661 spc.ieva.kazakauskaite@gmail.com  

Švėkšnos sen.

Aina Bagdanovienė

8 655 49542

spc.aina.bagdanoviene@gmail.com

 

Švėkšnos sen.

Inga Žąsytienė

8 659 18337

spc.inga.zasytiene@gmail.com

 

Usėnų sen.

Irena Valienė

8 699 26193

spc.irena.valiene@gmail.com

 

Vainuto sen.

Lina Juzaitienė

8 655 94788

spc.lina.juzaitiene@gmail.com

 

Vainuto sen.

Kristina Petrošienė

8 659 70797

spc.kristina.petrosiene@gmail.com

 

Žemaičių Naumiesčio sen.

Edita Trijonė (gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose) laikinai pareigas eina Jolanta Balkojytė

8 655 94785

spc.edita.trijone@gmail.com

spc.ruta.pikzirnyte@gmail.com

 

Žemaičių Naumiesčio sen.

Jolanta Balkojyte

8 655 94785

spc.jolanta.balkojyte@gmail.com

 

Žemaičių Naumiesčio sen.

Rasa Trakšelienė

8 659 18335

spc.rasa.trakseliene@gmail.com

 

Atvejo vadybininkas

Toma Poteliūnė

8 657 80794

spc.toma.poteliune@gmail.com

 

Atvejo vadybininkas

Raimonda Gedrimaitė - Gečienė

8 620 43340

spc.raimonda.geciene@gmail.com

 

Atvejo vadybininkas

Donatos Zdanys

8 620 54356

spc.donatas.zdanys@gmail.com

 

Atvejo vadybininkas

Egidija Kazlauskienė

8 650 98861

spc.egidija.kazlauskiene@gmail.com

 
Atvejo vadybininkas
Indra Vasiliauskienė  8 659 49158 spc.indra.vasiliauskiene@gmail.com  
         


Puslapis "STRUKTŪRA IR KONTAKTAI" atnaujintas 2020-04-01