Paslaugų kainos


Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-1199 "Dėl 2019 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo" patvirtintos 2019 metų Šilutės socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainos vienam asmeniui už mėnesį: 

Paslaugos pavadinimas 

Paslaugos kaina už mėnesį 

Nakvynės namų, krizių centro ir laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams

207,00 Eur  

Laikino apnakvindinimo paslauga (iki 30 DIENŲ)

Nemokama

Pagalba į namus

152,00 Eur 

Juknaičių savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

101,00 Eur

 

 


Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiam asmeniui su negalia

578,00 Eur

Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiam asmeniui su sunkia negalia  

597,00 Eur

Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose

dienos globa – 406,00 Eur

dienos slauga – 290,00 Eur

Bendra suma – 696,00 Eur

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga

Nemokama
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo(vaikų dienos centras) paslauga Nemokama
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (namuose) paslauga Nemokama
Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis Nemokama

Pastaba. Asmuo be pateisinamos priežasties nesinaudojantis socialinėmis paslaugomis ir pageidaujantis, kad socialinių paslaugų teikimas nebūtų nutrauktas, moka 10 proc. jam nustatyto mokėjimo dydžio už Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiam asmeniui su negalia įstaigoje paskirtas socialines paslaugas.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puslapis "Paslaugų kainos" atnaujintas 2019-07-16