Paslaugų kainos


 

 

 

Nakvynės namų, krizių centro ir laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams

254,00 Eur  

Laikino apnakvindinimo paslauga (iki 30 DIENŲ)

Nemokama

Pagalba į namus

224,00 Eur 

Juknaičių savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

141,00 Eur

 

 


Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiam asmeniui su negalia

733,00 Eur

Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiam asmeniui su sunkia negalia  

782,00 Eur

Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose

 882,00 Eur

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga

Nemokama
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo(vaikų dienos centras) paslauga Nemokama
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (namuose) paslauga Nemokama
Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis Nemokama

Pastaba. Asmuo be pateisinamos priežasties nesinaudojantis socialinėmis paslaugomis ir pageidaujantis, kad socialinių paslaugų teikimas nebūtų nutrauktas, moka 10 proc. jam nustatyto mokėjimo dydžio už Dienos socialinė globa institucijoje suaugusiam asmeniui su negalia įstaigoje paskirtas socialines paslaugas.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puslapis "Paslaugų kainos" atnaujintas 2020-05-13