Parama


Nuoširdžiai visiems dėkojame galintiems ir norintiems paremti Šilutės socialinių paslaugų centro veiklą. Jūsų parama mums labai svarbi vykdant įstaigos veiklą. Gautos lėšos bus naudojamos Šilutės socialinių paslaugų centro veiklai vykdyti (neįgaliųjų, vaikų užimtumui,  rūbai ir maisto produktai išdalijami krizių centre, nakvynės namuose gyvenantiems klientams).Mūsų įstaigą galite paremti keliais būdais: paaukojant 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (2 procentai), pervedant pinigines lėšas į įstaigos rėmimo sąskaitą (Piniginės lėšos), padovanojant baldų, buities ir namų apyvokos daiktų, rūbų, patalynės ir kt. (Kita parama).

Nuoširdžiai dėkojojame visiems geros valios žmonėms paskyrusiems 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramą Šilutės socialinių paslaugų centrui

2016 m. 2% sumokėto GPM paramos lėšų, gautų pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas ataskaita

Likutis metų pradžiai (Eur)

Gauta (Eur)

Panaudota (Eur)

Lėšų likutis metų pabaigai (Eur)

7,43 248,64 0,00 256,07
Puslapis "Parama" atnaujintas 2018-11-16