Licencijos socialinei globai


          Nuo 2015 m. sausio 1 d. Šilutės socialinių paslaugų centras užtikrina globos tęstinumą visiems socialinės globos paslaugų gavėjams bei įgijo teisę teikti socialinę globą vaikams su negalia jų namuose.  Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šilutės socialinių paslaugų centrui suteikė šias licencijas:

1. Institucinės socialinės globos (dienos) suaugusiems asmenims su negalia;

2. Socialinės globos vaikams su negalia namuose;

3. Socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose. 

Puslapis "Licencijos socialinei globai" atnaujintas 2018-02-14