-Globos centre įgyvendinami projektai


Šiuo metu Šilutės socialinių paslaugų centro Globos centras įgyvendina projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
PROJEKTO PAREIŠKĖJAS: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
PROJEKTO PARTNERIAI: Šilutės rajono savivaldybė ir Šilutės socialinių paslaugų centras. 
PROJEKTO TIKSLAS: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas. Trukmė – 36 mėn. (2019-2021 m.)
KODĖL VYKDOME ŠĮ PROJEKTĄ?
Siekiama užtikrinti Globos centro veiklą ir teikiamas kokybiškas paslaugas Šilutės rajono savivaldybėje globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams, budinčio globotojo šeimoje prižiūrimiems vaikams, globėjams  (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, taip pat, kad darbuotojai turėtų tinkamai įrengtas ir darbo priemonėmis aprūpintas darbo vietas, aprūpinti globos centrą transporto priemone.

Puslapis "-Globos centre įgyvendinami projektai" atnaujintas 2020-05-13