Įstaigoje

2020-05-06 04:05:25

Vaikų nuotolinio mokymosi aktualijos

Šilutės r. savivaldybėje 2019/2020 mokslo metais yra 19 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, jose – 1742 vaikai, o 17 rajono švietimo įstaigų 1-12 klasėse mokosi 4474 mokiniai.

Nuotolinis mokymasis karantino sąlygomispakeitė mokinių, mokytojų bei tėvųkasdienybę,suteikė mums ne tiknaujų galimybių, bet ir privertė priimti, įveikti tam tikrus iššūkius, kliūtis. Ėmė staiga ir pasikeitėmūsų supratimas irjau beveik taisykle tapusios mūsų  buvusios nuostatos į mokymosi procesą, jo metodus ir galimybes, nebėra tokios, kaip anksčiau – jos labai pasikeitė. Kai kurie iš mūsų buvome priversti išeiti iš jau įprastos ir taip patogios mums buvusioskomforto būsenos, kai mūsų vaikai didžiąją laiko dalįpraleisdavo mokykloje, įvairiuose būreliuose, užsiėmimuose. Viso to nebeliko. Tai mus iš tikrųjų labai palietė, todėl aplink girdime įvairias žmonių nuomones, patirtis.

Šiomis dienomisvykstančiose diskusijosekeliamas klausimasapie nuotolinio mokymosi kokybę, tėvams ir mokytojams rūpi kaip padėti išmokti savo vaikui mokytis naujomis aplinkybėmis, paaiškinti naują temą, kaip įtvirtinti nuotoliniu būdu įgytas žinias, kad jis pasiektų kuo geresnius rezultatus. Kiekvienas mokytojas turi savo virtualios pamokos dėstymo metodą, mokytojų daug ir todėl mokiniams tenka prie jų prisitaikyti, vyresnių klasių mokiniams sekasi daugiau išmokti savarankiškai, o pradinukams labiau reikalinga tėvų pagalba, palaikymas ir kontrolė. Daug patirčių, daug rūpimų klausimų, tačiau galutinai vertinti savo vaikų nuotolinį mokymąsi kolkas būtų per anksti, pernelyg sudėtinga, tačiau kalbėti apie tai, dalintis nuomone, patirtimis ir turėti apie tai žinių yra labai svarbu.

 

VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad Šilutės rajone organizuojama ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra. Jeigu į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Kreiptis galima abiems tėvams, įtėviams, globėjams ar rūpintojams dėl vaiko (-ų) priežiūros, tik įsivertinus visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose.

Atsižvelgiant į būtinumą ir tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų pateiktus  dokumentus  numato Švietimo įstaigas,  kurios  teiks priežiūros paslaugas.Švietimo įstaiga, organizuojanti vaikų priežiūros paslaugąužtikrina, kad paslauga teikiama ne didesnėms kaip 10 vaikų grupėms,  laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbta tik vienoje grupėje, vaikai, kuriems teikiamos priežiūros paslaugos, nuolatos lanko tą pačią grupę, grupės veikla organizuojama taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke.

Švietimo įstaigos užtikrina, kad šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Taip pat, kad darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima. Kad priežiūros paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną ir kt.

Dagiau skaitykite čia: https://www.silute.lt/silutes-rajono-savivaldybes-administracijos-svietimo-ir-kulturos-skyriaus-informacija-del-ikimokyklinio-amziaus-vaiku-prieziuros-organizavimo/6980