Įstaigoje

2020-02-13 01:02:34

Socialinių darbuotojų ir vaiko gerovės komisijų bendros veiklos Šilutės rajono savivaldybėje svarba

Socialinių darbuotojų ir vaiko gerovės komisijų bendros veiklos Šilutės rajono savivaldybėje svarba

 

             2020-02-11 įvykusiame Vaiko gerovės komisijų pirmininkų darbiniame pasitarime, kuris įvyko

Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje (K. Kalinausko g. 10, Šilutė), buvo pristatyta Šilutės socialinių paslaugų centro

veikla, pasidalinta įstaigos socialinio darbo patirtimi su rajono švietimo, ugdymo įstaigų atstovais ir Klaipėdos apskrities vaiko

  teisių apsaugos skyriaus Šilutės rajone specialistais.

Tema– vaikų gerovės ir saugumo didinimas, socialinės paslaugos  globėjams (rūpintojams), jų globojamiems vaikams.

Pranešėjai – direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms Violeta  Žymančienė, Klaipėdos apskrities vaiko

teisių apsaugos skyriaus Šilutės rajone specialistė Kristina Šadauskaitė.

Pasitarimo matu aptarti nauji įstatymai, normatyviniai dokumentai, įsigalioję nuo  2020-01-02 –  LR socialinės apsaugos ir darbo

Ministro 2018-03-29 įsakymas Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“,  LR vaiko teisių apsaugos pagrindų

įstatymas, naujos redakcijos.

           Kalbėta apie: tarpinstitucinio bendadarbiavimo galimybes tarp socialinių darbuotojų ir pedagogų, vaiko gerovės komisijų 2020 metais Šilutės rajono savivaldybėje, dalijimosi informacija ir grįžtamojo ryšio svarbą organizuojant socialinę pagalbą šeimoms ir jose augantiems vaikams; laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams krizės ar patirto smurto atvejais paslaugą centro struktūriniame  padalinyje, esančiame Tulpių g.12, Šilutėje; šeimų gebėjimo priimti ir pasinaudoti esama socialine pagalba problemą;  Globos centrų plėtrą nuo 2018 m. pagal projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“, laikotarpis - 2019-2022 m,  projekto finansavimas –12,9 milijonai eurų.

            Nuorodos papildomai informacijai: http://www.silutesspc.istaiga.lt

         Gimk Šilutė (facebook paskyra) www.globoscentrai.lt