Įstaigoje

2020-03-23 10:03:25

SOCIALINĖ PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KORONO VIRUSO METU ORGANIZUOJAMA IR TEIKIAMA NUOTOLINIU BŪDU

SOCIALINĖ PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KORONO VIRUSO METU ORGANIZUOJAMA IR TEIKIAMA NUOTOLINIU BŪDU

LR Vyriausybės nutarimu paskelbus ekstremalią situaciją dėl koronoviruso ir įvedus karantiną, Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įtėviams skyrius socialinę pagalbą globėjams (rūpintojams),įtėviams, jų globojamiems vaikams laikinai riboja tiesioginį klientų aptarnavimą įstaigoje. Socialinė pagalba  organizuojama ir teikiama nuotoliniu būdu.

Globos centro darbuotojai – globos koordinatoriais, atestuoti GIMK socialiniai darbuotojai, kiti socialiniai darbuotojai, psichologai yra pasiruošę suteikti būtinąją individualią socialinę pagalbą, kuri yra ypatingai svarbi šiuo laikotarpiu.

Drąsiai kreipkitės, jei Jums atsirado svarbūs socialiniai poreikiai, iškilo sunkumai, problemos, klausimai, reikalinga kito žmogaus pagalba Jums  tarpininkaujant, atstovaujant organizuojant socialinio pragyvenimo klausimus, medicinines paslaugas, specialistų konsultacijas arba parūpinti maisto, vaistų.

Kreiptis galite:  el.paštusilutesspc@gmail.com  arba telefonu 8 441 53 014, mob. 865789987

Visus Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įtėviams skyriaus socialinių darbuotojų kontaktus rasite:

Šilutės socialinių paslaugų centro internetinėje svetainėjewww.silutesspc.istaiga.lt, skiltyje „Struktūra.Kontaktai“, skiltyje Globos centras.

Facebook paskyroje „GIMK Šilutė“.

Jums taip pat prieinamos pagalbos linijos:

Tėvų linija - 8 800 90012 (karantino metu 11-13 ir 17-21 val.)

Pagalbos vaikams linija - 116 111 (kasdien nuo 11 iki 19 val.)

Jaunimo linija – 8 800 28888 (visą parą)

Koronaviruso karštoji linija – 1808(visą parą)

 

 

Savipagalbos grupės užsiėmimai, kurie buvo organizuojami kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį nukeliami, apie vyksiančių užsiėmimų datą pranešime įstaigos internetinės svetainės puslapyje, asmeniškai kiekvieną dalyvį informuosime telefonu arba elektroniniu paštu.

Savipagalbos grupėsdalyvai konsultuojami telefonu arba nuotolinio ryšio priemonėmis.

 

 

 

„Mūsų gyvenimas yra susijęs su kitais žmonėmis, o didžiausia rizika yra ne parašiutu šokti iš lėktuvo, bet sukurti ir palaikyti ryšį ...ateina žmonių, kurie nebemoka palaikyti ryšio... Tada taip atsitinka, kad mes įsisukame į kažkokį ratą ir nebematome tų, kurie yra šalia, ir staiga suvokiame, kad liekame vieni: kažkur nubėgome ir nebėra kitų, bėgančių kartu, arba kiekvienas bėga savo takeliu, bet nebėga kartu“ ( kalba psichoterapeutas Raimundas Milašiūnas).